Menu Sluiten

Brieven aan mijn zoon Joah- 3

Blogs volgen of delen?

For English translation click here

gedachten en belevenissen van een rouwende moeder

Brieven aan mijn zoon Joah. Ik schrijf ze, hij leest ze niet. Tenminste, daar ga ik vanuit of er moet in de hemel iets bedacht zijn voor het analfabetisme bij baby’s. Wellicht dat Jezus ze voorleest als verhaaltje voor het slapen gaan, al kan ik me dan wel wat spannenders indenken dan de gedachten en belevenissen van een rouwende moeder. Ik publiceer ze iedere tweede vrijdag  van de maand, omdat jij of iemand uit je omgeving er misschien wel iets aan hebt.

Huilen

Lieve Joah,

In mijn zwangerschap van Jaèl keek ik uit naar het moment dat ik hem gezond en huilend in mijn armen zou hebben. Maandenlang was ik doodsbang dat ook hij stil geboren zou worden. Door de spectaculaire bevalling, omringd door een nogal verbaasd OK team, hoorde ik zijn eerste huiltje niet. Je kan je de paniek voorstellen.
Maar in de maanden die volgden zorgde hij er wel voor dat ik hem hoorde en hoe! Onderstaande brief over mijn verwarrende schuldgevoelens heb ik je in die periode geschreven. Na maanden ontdekten we dat Jaèl reflux had en met de begeleiding van een hele lieve kinderarts en de wetenschap ‘het is een fase’, is je broertje nu weer een zeer blij ei en z’n moeder dus ook.

Wat ingewikkeld. Je broertje huilt alleen maar. Uren lang. Dagen lang.
Waarom dat ingewikkeld is? Sowieso omdat hij ergens heel veel last van heeft en wij niet snappen wat dat is. Jaèl probeert het in alle toonhoogtes aan ons te vertellen, maar onze manier van communiceren is nog niet geheel op dezelfde frequentie afgesteld. Dan is er het punt dat je van een huilende baby gewoon ontzettend moe wordt en het hier dus een overspannen zooitje is. Maar het is vooral ingewikkeld, omdat we zo graag wilden dat jij zou huilen. Zo vaak ik wens dat hij eens stil is, zo vaak heb ik gewenst dat jij niet zo stil was. Ik zit hier dus met een hele bult conflicterende emoties en een erg overspannen hoofd, wat ik zeg, best ingewikkeld.
Dus huil ik maar gewoon met hem mee.

Liefs, mama

Huilen/ Crying
fotocredits: bergsma-lifestyle.nl

Letters to my son Joah – 3

thoughts and experiences of a grieving mother.

Letters to my son Joah. I write them, he doesn’t read them. At least, that’s what I assume or in heaven something must have been invented for illiteracy in babies. Perhaps Jesus reads them as a bedtime story, although I can imagine something more exciting than the thoughts and experiences of a grieving mother. I’m publishing them every second Friday of the month, because it might be of some use to you or someone around you.

Crying

Dear Joah,

In my pregnancy with Jaèl I looked forward to the moment when I would hold him healthy and crying in my arms. For months I was terrified that he too would be born still. Because of the spectacular delivery, surrounded by a rather surprised OR team, I didn’t hear his first cry. You can imagine my panic.
Well, in the months that followed he made sure I heard him! I wrote you the letter below during that period about my confusing feelings of guilt. After months we discovered that Jaèl had reflux and with the guidance of a very sweet paediatrician and the knowledge ‘it’s a phase’, your brother is as right as rain and so is his mother.

How complicated. Your brother just cries. For hours. For days. Why is that complicated? In any case, because he suffers a lot from something and we don’t understand what that something is. Jaèl tries to tell us in all pitches, but our way of communicating is not quite tuned to the same frequency yet. Then there’s the point that a crying baby just makes you really tired and it’s an overwrought mess here. But it’s especially complicated because we really wanted you to cry. As many times as I wished him to be quiet, so many times I wish you weren’t so quiet. So I’m sitting here with a whole bunch of conflicting emotions and a very overwrought head, which I said is quite complicated. So I’ll just cry with him and leave it there.

Love, mom

Blogs volgen of delen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.