Menu Sluiten

Brieven aan mijn zoon Joah- 2

Blogs volgen of delen?

For English translation click here

gedachten en belevenissen van een rouwende moeder

Brieven aan mijn zoon Joah. Ik schrijf ze, hij leest ze niet. Tenminste, daar ga ik vanuit of er moet in de hemel iets bedacht zijn voor het analfabetisme bij baby’s. Wellicht dat Jezus ze voorleest als verhaaltje voor het slapen gaan, al kan ik me dan wel wat spannenders indenken dan de gedachten en belevenissen van een rouwende moeder. Ik publiceer ze iedere tweede vrijdag  van de maand, omdat jij of iemand uit je omgeving er misschien wel iets aan hebt.

Schaarste

Lieve Joah,

Ik zal je niets uitleggen over economische begrippen als schaarste, inflatie, enz. Dat is niet bepaald mijn vakgebied, dus ergens lang geleden heb ik de hoop opgegeven om dat soort termen te begrijpen. Ik weet alleen dat als iets schaars is, het waardevoller wordt. Ik ben jouw babyboek aan het maken en tegelijkertijd die van je kleine broertje. Ik ben nu bij de bevallingen en ga eerst de foto’s maar eens naar de fotograaf sturen. 28 weken herinneringen versus 37. 135 foto’s van jou, 52 van Jaèl. De herinneringen die we van jou hebben zijn schaars, kostbaar, waardevol, er komen er niet elke dag tientallen bij, geen maandelijkse groei of kijk-eens-hoe-scheel-ik-kan-kijken foto’s. Geen filmpjes van je eerste fruithapje of een lachbui. Toch kies ik voor jullie beide een echt, niet digitaal, fotoboek. Want al zijn ze schaars, we maken nog steeds nieuwe herinneringen met jou. Je groeit op in de hemel, maar zo af en toe ontmoeten we elkaar in de ondergaande zon, een merel die fluit, een picknick aan ‘jouw’ meer of gewoon even in gedachten. Dus ook in jouw boek komen er nog foto’s bij, al zullen we wel een minder dik boek nodig hebben.

Liefs, mama

Schaarste/ Scarcity
fotocredits: bergsma-lifestyle.nl

Letters to my son Joah – 2

thoughts and experiences of a grieving mother.

Letters to my son Joah. I write them, he doesn’t read them. At least, that’s what I assume or in heaven something must have been invented for illiteracy in babies. Perhaps Jesus reads them as a bedtime story, although I can imagine something more exciting than the thoughts and experiences of a grieving mother. I’m publishing them every second Friday of the month, because it might be of some use to you or someone around you.

Scarcity

Dear Joah,

I won’t explain anything to you about economic concepts like scarcity, inflation, etc. That’s not exactly my area of expertise, so somewhere long ago I gave up hope of understanding those kinds of terms. All I know is that when something is scarce, it becomes more valuable. I’m making your baby book and your little brother’s at the same time. I am now at the births and will first send the photos to the photographer. 28 weeks of memories versus 37. 135 photos of you, 52 of Jaèl. The memories we have of you are scarce, precious, valuable, not dozens are added every day, no monthly growth or look-how-squint-I-can-look photos. No videos of your first fruit snack or you laughing out loud. Yet I choose a real, not digital, photo book for both of you. Because even though they are scarce, we still make new memories with you. You grow up in heaven, but every now and then we meet in the setting sun, a blackbird whistling, a picnic at ‘your’ lake or just in my mind. So I will still add photos to your book, although it will be a less thick one.

Love, mom

Blogs volgen of delen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.