Menu Sluiten

Brieven aan mijn zoon Joah – 1

Blogs volgen of delen?

For English translation click here

gedachten en belevenissen van een rouwende moeder

Brieven aan mijn zoon Joah. Ik schrijf ze, hij leest ze niet. Tenminste, daar ga ik vanuit of er moet in de hemel iets bedacht zijn voor het analfabetisme bij baby’s. Wellicht dat Jezus ze voorleest als verhaaltje voor het slapen gaan, al kan ik me dan wel wat spannenders indenken dan de gedachten en belevenissen van een rouwende moeder. Ik publiceer ze iedere tweede vrijdag  van de maand, omdat jij of iemand uit je omgeving er misschien wel iets aan hebt.

Eerste keren

Eerste keren
Fotocredits: bergsma-lifestyle.nl

Lieve Joah,

Eerste keren. Als baby heb je er zoveel! Te beginnen bij je eerste huiltje, de eerste fles, je eerste fruithapje, je eerste echte lach, je eerste kerstfeest. We rouwen om al die eerste keren van jou die we moeten missen. Zeker nu jouw broertje groter wordt en we met hem al die eerste keren meemaken, ons verwonderen en ervan genieten, huilen we ook beetje meer omdat het zo anders is dan bij jou. Maar zonder het ons te beseffen, hebben we met jou ook al zo veel eerste keren meegemaakt. De eerste nacht samen, de eerste keer in de auto, de eerste keer in bad, voor de eerste keer naar buiten, de eerste keer in de draagdoek. Maar de meest bijzondere eerste keer is toch zeker voor de eerste keer papa en mama worden, dat is echt het grootste wonder dat bestaat. En hoeveel we ook moeten missen, dat is iets dat jij ons hebt gegeven en we ons nog elke dag over verwonderen.

Liefs, mama


Letters to my son Joah – 1

thoughts and experiences of a grieving mother.

Letters to my son Joah. I write them, he doesn’t read them. At least, that’s what I assume or in heaven something must have been invented for illiteracy in babies. Perhaps Jesus reads them as a bedtime story, although I can imagine something more exciting than the thoughts and experiences of a grieving mother. I’m publishing them every second Friday of the month, because it might be of some use to you or someone around you.


Firsts

First times. As a baby you have so many! Starting with your first cry, the first bottle, your first fruit snack, your first real smile, your first Christmas. We mourn all those firsts of yours that we have to miss. Especially now that your brother is getting bigger and we experience all those firsts with him, we wonder and enjoy and we cry a little more because they are so different from yours. But without us realizing it, we have already experienced so many first times with you. The first night together, the first time in the car, the first time in the bath, the first time outside, the first time in the sling. But the most special first is definitely becoming a mom and dad for the first time, that’s really the greatest miracle that exists. And as much as we have to miss, that’s something you gave us that we still marvel at every day.

Love, mom

Blogs volgen of delen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.